Διαστάσεις: 50 X 70 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξRight Menu Icon