Διαστάσεις: 60 x 89 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτεξRight Menu Icon